Členské příspěvky na rok 2024

Členské příspěvky na rok 2024 ve výši 500,- Kč (pro juniory do 18 let a seniory nad 70 let ve výši 250,- Kč) je nutno zaplatit do konce února. V případě, že budete chtít zaslat členskou známku poštou, činí poplatek 540,- Kč (junioři a senioři 290,- Kč). Poštou budou známky rozesílány nejdříve začátkem března. Čí­slo účtu: 2600669495/2010, variabilní symbol: rodné číslo – část před lomítkem.