Kontakt

Ví­tejte na stránkách brněnské pobočky Boxerklubu ČR

peněžní­ ústav: Fio banka, a.s.
čí­slo účtu: 2600669495/2010
název účtu: Boxerklub ČR, ÚP Brno, pobočný spolek, Spešov 155, 679 02
IČO:75095424

e-mail: bk-brno@bk-brno.cz

 

Členské příspěvky na rok 2020 ve výši 500,- Kč (příspěvky pro juniory do 18 let a seniory nad 70 let budou ve výši 250,- Kč) je nutno zaplatit do konce února. V případě, že budete chtít zaslat členskou známku poštou, činí poplatek 530,- Kč (junioři a senioři 280,- Kč).