Členská přihláška

Přihláška do brněnské pobočky Boxerklubu (.doc)

Vstupní poplatek 200 Kč a členský příspěvek 500 Kč, (příspěvěk pro juniory do 18 let a seniory nad 70 let 250,- Kč) zašlete na účet č. 2600669495/2010, variabilní symbol je vaše rodné číslo (pouze část před lomítkem) nebo je můžete uhradit hotově na akcích pobočky BK.
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte e-mailem na adresu: robert.matuska@seznam.cz nebo poštou na adresu: Robert Matuška, Sloup 266, Sloup, 679 13.

 

Boxerklub ČR je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující majitele, chovatele a další příznivce psů plemene boxer.

Základním posláním Boxerklubu ČR je pečovat o rozvoj chovu, výcviku, o propagaci a ochranu psů tohoto plemene.
Za tím účelem Boxerklub ČR organizuje zejména chovatelskou a výcvikovou činnost, poskytuje svým členům
potřebné informace a pomoc a organizuje společné akce.

Členem Boxerklubu ČR se může stát každý občan, který souhlasí s jeho posláním a úkoly. Občané, kteří nedosáhli
zletilosti, mohou se za výše uvedených podmínek stát členem Boxerklubu ČR, pokud s jejich členstvím vysloví
souhlas zákonní zástupci.

 

Stanovy Boxerklubu České republiky