Propozice XVI. Horácký závod

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY – ÚZEMNÍ POBOČKA BRNO

ve spolupráci

s KYNOLOGICKÝM KLUBEM SVITÁVKA

pořádá

 

XVI. Horácký závod boxerů

Rozhodčí: Radek Severin

 

ve dnech 8. – 9. 6. 2024

v areálu rekreačního střediska Zahradiště

 

V kategoriích: ZZO, ZM, Veterán a ZVV1, ZVV2, ZPO1 a ZPS1 se zápisem zkoušky dle NZŘ

 

 

 

Kategorie:       ZZO v plném rozsahu, speciální cviky budou hodnoceny každý max. 20 body: prospěl výborně – 20 bodů, prospěl – 10 bodů, neprospěl – 0 bodů, celkem lze za speciální cviky získat max. 60 bodů, bez zápisu zkoušky

                        ZM v plném rozsahu, bez zápisu zkoušky

                        ZVV1 + 2, ZPO1, ZPS1 v plném rozsahu, se zápisem zkoušky

Veterán – dle ZVV1 bez skoku vysokého a skoku šplhem, bez zápisu zkoušky, pro psy a feny nad 8 let (k datu zahájení závodu)

VLOŽENÁ SOUTĚŽ DÍTĚ A PES – poslušnost a případně obrana dle ZM, bude na místě upraveno dle věku přihlášených

 

Startovné:      500,- Kč

Platbu je možné provést poštovní poukázkou nebo převodem na účet č. 2600669495/2010, variabilním symbolem je tetovací číslo psa, popřípadě hotově hospodáři, panu Robertu Matuškovi, na akcích brněnské pobočky.

Přihlášky:      

 

Uzávěrka:       3. 6. 2024

 

Podmínky:     

Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata v zájmovém chovu, kde bude potvrzena platná vakcinace proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psovod musí být schopen zvládnout psa za všech okolností a zodpovídá za škody psem způsobené. Je tedy nezbytné, aby byl pes po celou dobu závodu řádně zajištěn. Je zakázáno zúčastnit se závodu se psem s kupírovanýma ušima (z. č. 77/2004Sb.). Háravé feny musí být nahlášeny u přejímky.

 

Doklady:       

Členský průkaz klubu, výkonnostní knížka psa, očkovací průkaz nebo pas psa

 

Protesty:

Lze podat pouze písemně do 30 minut po ukončení závodu. Protest lze podat proti porušení technických ustanovení ZŘ. Protestující je povinen uhradit vklad ve výši 300,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu tento vklad propadá ve prospěch pořadatele.

 

Program:

V případě zájmu je možný příjezd už v pátek odpoledne.

Sobota:           7.00-8.00        prezence, losování startovních čísel

8.00                 zahájení

8.15                 provádění disciplín

20.00               večerní posezení u grilování kýty

Neděle:           8.15                 provádění disciplín

Po ukončení posuzování proběhne vyhlášení výsledků a zakončení.

Harmonogram bude upřesněn podle počtu závodníků.

 

Stravování a ubytování:

            Na tomto odkazu: http://www.zahradiste.cz/cenik/         

 

Objednávky na stejné adrese a e-mailu jako přihlášky.

 

Poloha: N 49°26.60147′, E 15°57.39752′

Mapy.cz: https://mapy.cz/s/1CBLS

Google maps:  https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B026’36.1%22N+15%C2%B057’23.9%22E/@49.4433613,15.9544366,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.4433578!4d15.9566253?hl=cs

 

Ceny: 

Hodnotné věcné ceny jsou zajištěny pro všechny zúčastněné, první tři závodníci v každé kategorii obdrží navíc pohár a diplom.

Absolutní vítěz Horáckého závodu boxerů si domů odveze putovní pohár.