Propozice

Boxerklub ČR, ÚP Brno pořádá dne 7. května 2023 v areálu penzionu Ohrada – Vísky u Letovic 29. klubovou výstavu boxerů
Rozhodčí:    Nicola Morano (I) – psi, Ioana Milea (I) – feny
(náhradník: Jiří Suchý)

Uzávěrka přihlášek: 27. 4. 2023 (poštovní razítko), 1. 5. 2023 v 18:00 !! (on-line, e-mail)

ZADÁVANÁ ČEKATELSTVÍ A TITULY: CAJCK, CACK, res. CACK, ČKJV, ČKV, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší veterán, Nejlepší jedinec výstavy Mohou se zadat psům a fenám v obou barevných rázech. Udělení není nárokové. SOUTĚŽE

  • Nejlepší chovatelská skupina – Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců, kteří pocházející ze stejné chovatelské stanice, minimálně od dvou různých matek nebo otců, kteří byli na výstavě posouzeni. Jedinci nemusí být v majetku chovatele.
  • Dítě a boxer – do soutěže může rodič nebo oprávněný zástupce přihlásit dítě podle vypsané věkové kategorie. Může dítě doprovázet v kruhu a zajišťovat bezpečnost dítěte i pejska, za kterou pořadatel neodpovídá.

PROGRAM:

Přejímka psů 08.30 – 09.30 hod.
Zahájení výstavy 09.30 hod.
Začátek posuzování 10.00 hod.
Po skončení posuzování finálové soutěže.

Výstava je organizována podle výstavního řádu BK ČR a těchto propozic. Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy, nemohou být posouzeni.

TŘÍDY:

Štěňat 4 – 6 měsíců
Dorostu 6 – 9 měsíců
Mladých 9 – 18 měsíců
Mezitřída 15 – 24 měsíců
Otevřená nad 15 měsíců
Pracovní od 15 měsíců přístupná pouze pro psy a feny, kteří mají složenou pracovní zkoušku, na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI Je nutné přiložit kopii certifikátu k přihlášce.
Vítězů od 15 měsíců, je přípustná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z titulů: C.I.B. = Mezinárodní šampion krásy FCI, C.I.E. = Mezinárodní výstavní šampion, šampion některé z členských zemí FCI,  Světový / Evropský vítěz,  Šampion ČMKU, Národní vítěz, Klubový vítěz, Klubový šampion,  Vítěz  roku. Je nutné přiložit kopii titulu k přihlášce.
Čestná od 15 měsíců, zadává se známka a pořadí. Podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů. Jedinec oceněný známkou „výborný 1“ postupuje do soutěže o titul: Nejlepší jedinec výstavy.
Veteránů nad 8 let

POPLATKY (v případě platby na účet):

KV ÚP Brno 7. 5. 2023 Poplatek za současné přihlášení KV ÚP Brno a KV Svitavy  6. 5. 2023
1. jedinec včetně katalogu 600,- Kč 1000,- Kč
2. a další jedinec 450,- Kč 700,- Kč
Jedinec ve třídě štěňat, dorostu, veteránů a čestné 300,- Kč 600,- Kč
Inzerce v katalogu A5/A6 A5: 500,- Kč, A6: 250,-Kč A5: 1000,- Kč, A6: 500,-Kč
Chovatelská skupina 100,- Kč 200,- Kč
Dítě a boxer 5 až 10 let a 11 až 17 let BEZPLATNĚ

Do soutěží je možné se přihlásit a poplatky zaplatit v den výstavy do 11.30 hod. u organizátorů výstavy.
Platba na místě v den konání výstavy: 700,- Kč / 1. jedinec, 550,- Kč/ 2. a další jedinec! (platí pro KV ÚP Brno i KV JARNÍ ORLICKÝ POHÁR)

ČEKATELSTVÍ A TITULY: Mohou být uděleny psům a fenám v obou barevných rázech. Udělení čekatelství a titulů není nárokové.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes má platné očkování proti vzteklině (pokud není identifikačně označen čipem, není vakcinace proti vzteklině platná). Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Nařízení platí i pro nepřihlášené účastníky výstavy.

Protest: Proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, pořadí, tituly) není přípustný. Protest z formálních důvodů je přípustný. Musí být podán písemně v průběhu výstavy a současně složena jistina ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na první uzávěrku výstavy. V případě zamítnutí protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: Originál průkazu původu, výstavní a výkonnostní průkaz psa / feny, nebo doklad od plemenné knihy, že bude průkaz původu vystaven. Platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata. Během výstavy může být provedena kontrola čipů náhodně vybraných jedinců.

Pořadatel výstavy neodpovídá za případný úhyn psa / feny.

Majitel souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu výstavy, v plném rozsahu odpovídá za škody způsobené svým psem / fenou.

PŘIHLÁŠKY ON-LINE: https://forms.gle/pVaiqi5Pdk18FYYN6

POPLATKY:
V případě přihlášení na KV ÚP Brno, KV Svitavy nebo obě výstavy společně poplatky zasílejte na účet:
Komerční banka, T. G. Masaryka 418, 562 22 Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 43-0190430297/0100
Jako variabilní symbol uveďte číslo telefonu majitele psa/feny uvedené v přihlášce.

INFORMACE, ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ: www.bk-brno.cz

Místo výstavy:

Penzion a wellness centrum Ohrada – Vísky u Letovic www.ohrada.cz (Loc: 49°32’0.050″N, 16°37’30.958″E)