Zkouška chovnosti, svod dorostu – 2. 4. 2023

Vzhledem k tomu, že se na zkouškou chovnosti nikdo nenahlásil zkouška se ruší – bude probíhat pouze svod.

Kdy: 2. 4. 2023
Kde: Areál KK Bystřice nad Pernštejnem
Přejímka: 9.00 – 9.30 hod

Přihlášky ke stažení naleznete zde.
Řádně vyplněné zasílejte na adresu: MVDr. Michaela Švaříčková, Kamenička 23, 588 22 Luka nad Jihlavou

S sebou:
Průkaz původu 
Výstavní a výkonnostní průkaz 
Členský průkaz Boxerklubu 
Na zkoušku chovnosti navíc: Protokol o rtg vyšetření na spondylartrózu

Poplatky:
Svod dorostu 100,- Kč
Zkouška chovnosti 400,- Kč
Pro nečleny Boxerklubu dvojnásobek.

Platba na místě.

Těšíme se na Vaši účast.

Výbor ÚP Brno a spoluorganizátoři akce

Kynologický klub se nachází 1 km jihovýchodně od Bystřice n.Per. na silnici 1.třídy č.- 19 ( z Bystřice směr Prostějov)