BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

ÚZEMNÍ POBOČKA BRNO

BK ČR ÚP Brno

pořádá

dne 28. dubna 2019 v areálu penzionu Ohrada – Vísky u Letovic

26. klubovou výstavu boxerů

Rozhodčí:     Petrus Roosenboom /BE – psi, Max Fournier /F – feny
Náhradník: Ing. Radim Fiala

Uzávěrka přihlášek: 18. 4. 2019 
(poštovní razítko), 22. 4. 2019 (on-line, e-mail)

ZADÁVANÁ ČEKATELSTVÍ A TITULY:

  • CAJCK, CACK, ČKJV, ČKV, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší veterán, Nejlepší jedinec výstavy
    Mohou se zadat psům a fenám v obou barevných rázech. Udělení není nárokové.

SOUTĚŽE

  • Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince pocházející ze stejné chovatelské stanice, minimálně dvou různých matek nebo otců, kteří byli na výstavě posouzeni.
  • Dítě a boxer – do soutěže může rodič nebo oprávněný zástupce přihlásit dítě podle vypsané věkové kategorie. Může dítě doprovázet v kruhu a zajišťovat bezpečnost dítěte i pejska, za kterou pořadatel neodpovídá.

PROGRAM:

Přejímka psů

08.30 – 09.30 hod.

Zahájení výstavy

09.30 hod.

Začátek posuzování

10.00 hod.

Po skončení posuzování finálové soutěže.

Výstava je organizována podle výstavního řádu BK ČR a těchto propozic.

Psi a feny, kteří nebudou uvedeni v katalogu výstavy, nemohou být posouzeni.

TŘÍDY:

Štěňat

4 – 6 měsíců

Dorostu

6 – 9 měsíců

Mladých

9 – 18 měsíců

Mezitřída

15 – 24 měsíců

Otevřená

nad 15 měsíců

Pracovní

od 15 měsíců

přístupná pouze pro psy a feny, kteří mají složenou pracovní zkoušku,  na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI

Je nutné přiložit kopii certifikátu k přihlášce.

Vítězů

od 15 měsíců

přístupná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených titulů:

C. I. B. = Mezinárodní šampion krásy FCI, šampion některé z členských zemí FCI,
Klubový vítěz, Národní vítěz

Je nutné přiložit kopii titulu k přihlášce.

Čestná

od 15 měsíců

podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů

Bez nároku na zadání titulu.

Veteránů

nad 8 let

POPLATKY (v případě platby na účet):

 

KV ÚP Brno
29. 4. 2018

Poplatek za současné přihlášení

KV ÚP Brno a

KV JARNÍ ORLICKÝ POHÁR

28. 4. 2018

1. jedinec včetně katalogu

500,- Kč

900,- Kč

2. a další jedinec

350,- Kč

600,- Kč

Jedinec ve třídě štěňat, dorostu, veteránů a čestné

200,- Kč

400,- Kč

Inzerce v katalogu A5/A6

A5: 500,- Kč, A6: 250,-Kč

A5: 1000,- Kč, A6: 500,-Kč

Chovatelská skupina

100,- Kč

200,- Kč

Dítě a boxer

5 až 10 let a 11 až 17 let

BEZPLATNĚ

Do soutěží je možné se přihlásit a poplatky zaplatit v den výstavy do 11.30 hod. u organizátorů výstavy.

Platba na místě v den konání výstavy: 600,- Kč / 1. jedinec, 450,- Kč/ 2. a další jedinec! (platí pro KV ÚP Brno i KV JARNÍ ORLICKÝ POHÁR)

ČEKATELSTVÍ A TITULY: Mohou být uděleny psům a fenám v obou barevných rázech. Udělení čekatelství a titulů není nárokové.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

DOKLADY NUTNÉ K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ:

q  originálprůkazu původu

q  výstavní a výkonnostní průkaz psa/feny

q  platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata

 

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:

Robert Matuška, Spešov 155, 679 02 Rájec-Jestřebí

e-mail:robert.matuska@seznam.cz

POPLATKY:

V případě přihlášení na KV ÚP Brno, KV JARNÍ ORLICKÝ POHÁR nebo obě výstavy společně poplatky zasílejte na účet:

Komerční banka
T. G. Masaryka 418
562 22 Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 43-0190430297/0100

Jako variabilní symbol uveďte číslo telefonu majitele psa/feny uvedené v přihlášce.

 ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ:

ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ

 

 

Místo výstavy: Penzion a wellness centrum Ohrada – Vísky u Letovic

www.ohrada.cz

(Loc: 49°32'0.050"N, 16°37'30.958"E)