BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

ÚZEMNÍ POBOČKA BRNO

V sobotu 24. února 2018 se v Agrocentru Ohrada Vísky konala tradiční členská schůze brněnské pobočky Boxerklubu ČR. Vyslechli jsme zprávy předsedy, tajemníka, poradkyně chovu, hospodáře, výcvikáře a předsedkyně revizní komise. Schválili jsme plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018. Bylo navrženo personální obsazení důležitých pozic na klubové výstavě. Byli zvoleni delegáti na výroční konference BK ČR. Také byl předán pohár úspěšné reprezentantce pobočky Bohuslavě Šibalové.

 

Zápis ze schůze 2018_02_24.pdf

Plán akcí na rok 2018.pdf 

Zpráva předsedy za rok 2017.pdf

Zpráva poradce chovu za rok 2017.pdf

Zpráva tajemníka za rok 2017.pdf

Zpráva hospodáře za rok 2017.pdf

Zpráva revizní a kontrolní komise za rok 2017.pdf

Rozpočet 2018.pdf