BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

ÚZEMNÍ POBOČKA BRNO

Pozor změna výše členských příspěvků. Od roku 2016 budou členské příspěvky 500,- Kč, příspěvky pro juniory do 18 let a seniory nad 70 let budou ve výši 250,- Kč ročně.

Členské příspěvky na rok 2016 je nutno zaplatit do konce února (možno zaplatit na členské schůzi). Číslo účtu: 2600669495/2010, peněžní ústav: Fio banka, a.s.. Variabilní symbol je vaše rodné číslo (pouze část před lomítkem).

24. klubová výstava 2017

Spolupracující kynologický časopis

pes-logo