BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

ÚZEMNÍ POBOČKA BRNO

Členské příspěvky na rok 2015 ve výši 400 Kč je nutno zaplatit do konce února (možno zaplatit na členské schůzi). Upozorňujeme na nové číslo účtu: 2600669495/2010, peněžní ústav: Fio banka, a.s.. Variabilní symbol je vaše rodné číslo (pouze část před lomítkem).

24. klubová výstava 2017

Spolupracující kynologický časopis

pes-logo