BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

ÚZEMNÍ POBOČKA BRNO

Členské příspěvky na rok 2018 ve výši 500,- Kč (pro juniory do 18 let a seniory nad 70 let ve výši 250,- Kč) je nutno zaplatit do konce února. V případě, že budete chtít zaslat členskou známku poštou, činí poplatek 520,- Kč (junioři a senioři 270,- Kč). Poštou budou známky rozesílány začátkem března.


Nebude-li členský poplatek uhrazen do konce února 2018, automaticky zaniká členství v BK ČR ÚP Brno.


Číslo účtu: 2600669495/2010, peněžní ústav: Fio banka, a.s. Variabilní symbol je vaše rodné číslo (pouze část před lomítkem).